Poliimid (PI)

PI, imid monomerlerinden oluşan bir polimerdir. Monomerler genelde piromellitik dianhidrit ve 4,4'-oksidiyanilin içerir. Poliimidler, sahip oldukları ana zincir çerçevesinde şu özelliklerde olabilir:

 • Alifatik (doğrusal poliimidler)
 • Yarı aromatik
 • Aromatik: R' ve R'', aromatik bir halkadaki iki karbon atomudur. Termostabiliteleri sebebiyle en yaygın kullanılan poliimidlerdir.

Poliimidler, ana zincirler arasındaki etkileşim türü çerçevesinde şu özelliklerde olabilir:

 • Termoplastik: sıklıkla psödotermoplastik
 • Termoset: piyasada işlem görmemiş reçineler, poliimid çözümleri, standart şekiller, ince levhalar, tabakalar ve makine parçaları halinde bulunur.

Geçmiş

Poliimidler, 1955 yılından beri seri üretimdedir.

Özellikler

Termoset poliimidler şu özellikleriyle bilinir:

 • termal kararlılık
 • iyi kimyasal direnç
 • mükemmel mekanik özellikler
 • kendine has turuncu/sarı renk

Termoset poliimidler, düşük sünme ve yüksek çekme direnci gösterir.

Dökme poliimid parçaları ve tabakalar ısıya karşı çok iyi direnç gösterir.

Poliimidler, yapıları itibariyle tutuşmaya dirençlidir ve alev geciktiricilerle birlikte kullanılmalarına gerek yoktur.

Standart poliimid parçalar, hidrokarbon, ester, eter, alkol ve freon gibi sık kullanılan solvent ve yağlardan etkilenmez. 

Zayıf asitlere karşı dirençli yapılarına rağmen alkali veya inorganik asit içeren ortamlarda kullanılmamaları önerilir.

Bazı poliimidler solventlerle karşılaştığında çözünebilmekte ve yüksek optik berraklık göstermektedir. Çözünürlük özellikleri sayesinde püskürtme ve düşük sıcaklıklı kür uygulamalarında kullanılabilirler.

Uygulamalar

Poliimidler;

 • elektronik sektöründeki esnek kablolarda;
 • bobin tellerindeki yalıtım filminde;
 • tıbbi tübajlarda;
 • bobin tellerindeki PI filminde kullanılır.

Poliimid, yarı iletken sektöründe bir yüksek sıcaklık adhesivi olarak kullanılır.


Mekanik gerilim tamponu olarak da kullanılır. Bazı poliimidler, bir fotorezist gibi kullanılabilir.

Poliimid reçinesi, buna ek olarak dijital yarı iletken ve mikroelektromekanik sistem (MEMS) çiplerinde yalıtıcı ve pasifleştirici katman olarak da kullanılır.


Poliimid tozu, (sıcak baskılı kalıplama, doğrudan biçimleme ve izostatik presleme gibi) sinterleme teknolojilerinin yardımıyla parça ve şekillerin üretiminde kullanılabilir. Çok yüksek sıcaklıklarda dahi yüksek mekanik kararlılık gerektiren uygulamalarda rakor, yuva, soket veya yapı parçaları olarak kullanılabilirler. 

Poliimid lifler kömür santrallerinde, atık yakma veya çimento üretim tesislerinde bulunan sıcak gaz filtrasyonunda kullanılır. Egzoz gazındaki toz ve parçacıklar, bir poliimid iğne yardımıyla ayrıştırılabilir.

Süreçler

Poliimid elde etmenin birçok yöntemi vardır:

 • Dianhidrid ve diamin reaksiyonu (en yaygın yöntem)
 • Dianhidrid ve diizosiyanat reaksiyonu.
 • Piromellitik dianhidrid ve naftalen tetrakarboksilik dianhidrid, dianhidridlere örnektir.

Geri Dönüşüm

Sık Sorulan Sorular

Etiketler

Sayfa başına dön