Geri Dönüşüm & Geri Kazanım

Plastikler, kullanım ömrünü tamamlasa dahi öylece çöpe atılamayacak kadar değerli bir kaynaktır. Avrupa'da plastik geri dönüştürme ve geri kazanım seçeneklerinden faydalanılması ve eko verimli* bir hareketle günümüzün en iyi uygulamalarının ve teknolojilerinin kullanılması halinde:

  • Fransa'nın yıllık petrol tüketiminin %25'ine denk doğal kaynak tasarrufu sağlanabilir[1].
  • Yılda 9 milyon ton daha az CO2 emisyonu gerçekleşebilir ve iklimin korunması adına büyük bir katkı sağlanabilir[2].

Bu gelişmelerin gerçekleşmesi için plastiklerin atık olarak gömülmesinin engellenmesi ve geri kazanım odaklı toplama planlarının oluşturulması yönünde adımların atılması gerekecektir. Bu projelerin, modern ayırma altyapısına uygun hale getirilerek geri dönüşüm ve geri kazanım doğrultusunda iyileştirilmesi, böylece bu değerli kaynağın tam kapasite kullanılabilmesi gerekiyor. Ayrıca yüksek kalite ve pazar standartlarını hedefleyen bu tutum, tüm Türkiye pazarını canlandırarak kullanım ömrünü tamamlamış plastik malzemelerin bir kaynak olarak daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

PAGEV ilgili tüm paydaşlarla açık müzakere yapmak ve kamunun gerçeklere dayalı bilgilerle desteklenmesi yoluyla, sahip olduğu spesifik teknik bilgi ve uzmanlık ışığında bu tarz gelişimleri desteklemeye kendini adamıştır.

[1] IEA metodolojisi çerçevesinde yapılan hesaplama, 2009
[2] Prognos ve diğerleri, 2009

* Bir ürün ya da hizmetin eko verimliliği, onun toplumsal, çevresel ve hatta ekonomik performansının ifadesidir.

Sayfa başına dön