Standardizasyon

Hepimiz standartlara alışkınız: bir tek kredi kartınızla banka hesabınıza bakabilir, bankamatikten para çekebilir veya dünyanın herhangi bir yerinden alışveriş yapabilirsiniz, çünkü bu uluslararası protokoller doğrultusunda "standart" hale getirilmiştir. Benzer şekilde, bir su tesisatçısının İtalya'dan satın aldığı bir PVC vana içme suyu için kullanmak üzere Finlandiya'dan satın aldığı bir PVC boruya uyacaktır, çünkü çapı EN 1452 sayılı Avrupa standardına uygundur.

Ambalaj da standardizasyona iyi bir örnektir. Gıda ürünlerinde kullanılacak şişe, kasa, film gibi plastik ambalaj malzemelerinin tüketici kullanımı için güvenli olduğunun gösterilmesi mevzuatta zorunludur. Bunun tek yolu da belli bir standarda bağlı kalmasıdır. Bu standartta, örneğin ambalajdan zeytinyağı gibi bir gıda uyarıcıya geçen madde miktarına ilişkin test metodu verilmektedir.

Ancak plastik aklımıza gelebilecek her uygulamada kullanıldığından dolayı malzemelerimiz ve ürünlerimiz bundan etkilenir ve yukarıdakiler gibi spesifik örneklerden ürünlerin karbon ayak izi gibi daha genel örneklere kadar birçok standardizasyon faaliyetinin kapsamına girer.

Standartlar, uzlaşma sonucunda açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koyulan ihtiyari kabullerdir. Temel anlamda üç farklı düzeyde standart vardır: Ulusal, Avrupa İçi ve Uluslararası.
Avrupa düzeyinde sektörümüzü etkileyen mevzuat daha çok AB tarafından belirlenmekte olup ulusal düzeye (Parlamento/Meclis) aktarılması gerekmektedir. Yeni yasaların %65'i Brüksel'den alınmadır.

Teknik uyum ve standardizasyona "Yeni Yaklaşım" hakkındaki 1985 yılı Konsey Kararı'yla yeni bir düzenleyici strateji benimsenmiştir. Bu Yeni Yaklaşım Avrupa Komisyonu'nun Avrupa standardizasyon kurumları olan CEN, CENELEC ve ETSI'ye yaptığı, ilgili standartlara yasal bağlayıcılık kazandıran ya da bunları zorunlu kılan tebliğlere dayanmaktadır. Bu, standardizasyon sürecinde yer almayı önemli kılan nedenlerdendir.

Halkın çevre, güvenlik ve sağlık konularına olan endişesi olağanüstü ölçüde artarak politika ve yönetmeliği etkilemiştir. Avrupa Komisyonu, çevreyi ilgilendiren konuları Avrupa Standardizasyonu'nda birleştirmek amacıyla tüm tarafları dahil etmeyi istemektedir. Bu pozisyon, tüketicilerin ve çevre konulu STK'ların daha yoğun katılımını sağlamıştır. Bu, standardizasyona önem vermek ve sektörden gereken girdiyi almak için sebeplerden bir diğeridir.

Şirketler arası ilişkiler, yalnızca Avrupa'da değil küresel düzeyde de, otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerinde olduğu gibi uluslararası standartlara, yangın güvenliği konularına veya kamu ihalesi kurallarına dayanmaktadır. Standardizasyona dahil olmak için bir diğer neden de budur.

Standardizasyon küresel açıdan daima zor yönetilebilecek bir şey olmuştur. Uluslararası, Avrupa İçi ve Ulusal standardizasyon düzeylerinden her biri çok önemli olmakla beraber farklı yaklaşımlar gerektirmektedir.

Avrupa Birliği'ne yeni ülkelerin katılmasıyla beraber standardizasyon alanı genişlemekte ve plastik sektörüne daha fazla şans tanımaktadır, bununla birlikte şirketlerin ulusal standardizasyon kurumlarına katılımı, ulusal ayna gruplarının oluşturulması vb. konuların daha iyi organize edilmesi gerekmektedir.. Standardizasyonun sanayi için anlamının bilincinde olan PAGEV, ilgili standardizasyon konularının tespiti ve üye katılımlarını teşvik amacıyla Standardizasyon Çalışma Grubu'nu oluşturmuştur.

Etiketler

Sayfa başına dön