Plastikler ve İklim Değişikliği Gerçekleri

Plastik ürünler dünyanın yenilenemeyen fosil yakıt tüketiminin yalnızca %4'ünü oluşturur; yine de bunun aksine, daha fazla plastiğin daha fazla kullanılması sonucunda yenilenemeyen toplam fosil yakıt tüketimi düşecek ve doğaya salınan sera gazı miktarı azalacaktır. Yaygın inanışın aksine, plastik kullanımının azalması tam tersi bir yönde etki edecektir. Yenilenemeyen toplam fosil yakıt tüketimi ve doğaya salınan seragazı miktarı artacaktır.

Etiketler

Sayfa başına dön