Hammadde Geri Dönüşümü


HAMMADDE GERİ DÖNÜŞÜMÜ, özellikle geri dönüştürülmesi zor olan plastiklere yönelik ilgi çekici bir seçenek olup bu plastiklerin daha sonra farklı şekillerde kullanılabilecek değerli kimyasal yapı taşlarına dönüştürülmesine imkan sağlar. Çok katlı ve kompozit plastikler, düşük kaliteli ayrılmamış plastik yığınları ve gıda, toprak vb ile kirlenmiş plastikler, hammadde geri dönüşümüne uygun yığınlara örnektir. Gazlaştırma ve proliz gibi işlemlerle plastik ürünler parçalanarak sentez gazı, diğer sıvı ve yarı sıvı ürünler elde edilir. Bunun yanı sıra günümüzde bazı plastik türlerini işlenmemiş plastiklerin üretiminde kullanmak üzere yeniden monomerlere dönüştürmek amacıyla yeni depolimerizasyon işlemleri geliştiriliyor.

Plastik sektörü tarafından ciddi derecede destek gören gelişim çabaları sayesinde, bazı hammadde geri dönüşüm uygulamaları teknolojik olgunluğa ulaşmış ve metal sektöründe indirgeyici madde olarak endüstriyel montajlarda kullanılabilecek kadar ekonomik anlamda uygun duruma gelmiştir.

Hammadde geri dönüşüm işlemi, maden eritme ocakları ile demir ve plastik içeren elektrikli ve elektronik atıkların metal izabe fırınlarında değerli metallere dönüştürüldüğü uygulamalarda kullanılır. Plastikler böyle uygulamalarda sentez gazı haline getirilir, kok, kömür veya doğal gazın yerini alarak demirden oksijen elde eden yahut diğer oksitlenmiş metallerden saf metal elde eden bir indirgeyici görevi görür.

PAGEV, plastik atık için değerli bir tamamlayıcı geri kazanım seçeneği olan hammadde geri dönüşümünün daha fazla geliştirilmesine yardımcı olmaya kendini adamıştır.

Etiketler

Sayfa başına dön