Mekanik Geri Dönüşüm


MEKANİK GERİ DÖNÜŞÜM (plastikler), polimerlerin molekül yapılarını bozmadan atıktan malzeme geri kazanımıdır. Prensipte bütün (termo)plastik türleri, kaliteleri çok az bozularak yahut hiç bozulmayarak mekanik geri dönüşüm işleminden geçebilir.

Bol miktarda mevcut olan temiz ve mono tip plastik, Mekanik Geri Dönüşüm için idealdir, çevre ve ekonomi perspektifinden bir kazan-kazan durumu bulunur: İşlenmemiş maddenin yerine kullanılmasıyla elde edilen çevresel yararlar toplama, navlun ve geri dönüşüm işlemlerinin çevreye getirdiği yükü açık ara aşarken, geri dönüştürülmüş malların pazarda satılmasından doğan potansiyel gelir bu işlemlerin maliyetlerinden ağır basar.

Ürünlerin içeriği, atık toplama planlarının yöntem ve verimliliği, geri dönüşüm teknolojileri ve hatta geri dönüştürülmüş plastik malzeme talebi, plastik atıkların çevreye yararlı ve düşük maliyetli şekilde mekanik olarak hangi tür ve ne miktarda geri dönüştürülebileceğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Maliyet, toplum ve çevre perspektifinden bakıldığında beklenen standarda uygun olarak sürdürülebilir şekilde geri dönüştürülemeyen plastik (içeren) atıklar, hammadde geri dönüşümü gibi diğer geri kazanım çözümleri ve gömülü enerji ve kaynakların geri kazanımını en üst seviyeye çıkarmaya dönük verimli enerji geri kazanımı için değerli bir kaynak oluşturur.

PAGEV, plastik atıklara ilişkin kalite odaklı geri dönüşüm işlemlerinin geliştirilmesine ve bu çözümlerin ülke genelinde teşvik edilmesine yardımcı olmaya kendini adamıştır.

Etiketler

Sayfa başına dön