Gıdaya Temas

Gıdayla temas, plastik sanayisinde önemli bir uygulamadır. Gıdayla temas eden plastikler ambalaj, kap, mutfak eşyası, elektrikli parçalar gibi gıda malzemelerinin üretiminde kullanılan plastiklerdir.

Ambalaj ve kapların, pazarın sarma ya da saklama işlevleri haricinde bitmek bilmeyen taleplerini karşılaması ve gıdaları bozulmaya karşı koruması gerekir. Avrupa ambalaj standartlarında göre raf ömrü ve sıcaklık koşullarını karşılamalı, hatta tüketici için güvenli olmalıdır.

Bahsedilen tüketici güvenliği sıkı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yönetmeliklerinin güvencesi altındadır ve değişen pazar trendlerine bağlı olarak tüketici alışkanlıklarını karşılamak üzere düzenli bir şekilde güncellenmektedir.

PAGEV, bu düzenleyici güncellemeleri takip etmeyle görevli olan gıdayla temas uzmanlarından oluşan bir gruba sahiptir, değer zinciri ortakları, araştırma kuruluşları, düzenleyiciler ve ajanslarla birlikte çalışarak tüketici güvenliğini kesintisiz şekilde temin eder.

Gıdayla temas yönetmelikleri hakkında ayrıntılı bilgi için:
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18594&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=plastik

İlgili bilgiler:

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği

Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği


Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Rejenere Selüloz Filmlersen Üretilmiş, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Tebliği

Etiketler

Sayfa başına dön