Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarını hızla geliştiren PAGEV, İ.T.Ü. ’nde düzenlenen BİTOK Kongresindeydi…

Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarını hızla geliştiren PAGEV, İstanbul Teknik Üniversitesi’de düzenlenen BİTOK Kongresindeydi…

Bitirme Tezi Kimya Öğrenci Kongresi BİTOK, Türkiye Kimya Derneği koordinatörlüğünde, İTÜ Rektörünün Onursal Başkanlığında, İTÜ Kimya Bölüm Başkanlığı'nın desteği ile 20-22 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Kulübü organizasyonuyla İTÜ Ayazağa yerleşkesinde gerçekleştirildi. Bu kongrede çoğunluğu İTÜ’den olmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden Kimya ve ilgili Bölümlerin lisans öğrencileri bilimsel çalışmalarını sergilemişlerdir.

Kimya alanında sanayinin önde gelen isimlerinden ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu açılış günü kongreye katılıp “Gelecek için Sorumlu Kimya Endüstrisi Kavramı“ konulu bir konuşma yaptı. Başkan Eroğlu, Kimyanın ve plastiğin hayatımıza artı değerler kattığını vurgulayarak plastiğe karşı kamuoyunda var olan olumsuz algının, konusunda bilgili ve bu işin eğitimini almış kişilerce ortadan kaldırabileceğini belirterek; ülke ekonomisine önemli seviyede katma değer katan Türk Plastik Sektörü’nün çatı kurumu PAGEV’in faaliyetlerini de anlattı. PAGEV’ in çevre adına yapmış olduğu bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında kurulan PAGÇEV ve Ağustos ayında gerçekleştirilen Mutlu Balıklar etkinliğine de değinen Eroğlu; PAGEV’ in ulusal ve uluslararası kuruluşlarla kurduğu işbirlikleri sayesinde ekolojik yapının korunması bilincini toplumun her alanına yaymaya çalştığını belirtti. PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz EROĞLU’na kongreye konuşmacı olarak iş dünyasından yapmış olduğu katkı nedeniyle İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü adına Prof. Dr. Nurseli UYANIK tarafından bir plaket verildi.

Kongre süresince bilimin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Gürkan Hızal, Prof. Dr. Yusuf Yağcı ve Prof. Dr. Nurseli Uyanık, değişik oturumlarda Kimya alanında muhtelif konularda sunumlar yaptılar. Türkiye Kimya Derneği Müdürü Tahsin Kızılay ve Türkiye Kimya Derneği Genç Kimyacılar Platformu Başkanı Can Ayra, kongrenin koordinatörlüğünü üstlenen Türkiye Kimya Derneği’ni temsilen kongrede bulunmuşlardır.

Kongre süresince İTÜ ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin Kimya ve ilgili Bölümlerin lisans öğrencileri Bitirme Projelerini poster ve sözlü sunum olmak üzere iki farklı seçenekte sergileme fırsatı yakalayabilmişlerdir. 3 günde 8 adet sözlü bitirme projesi sunumu gerçekleştirilirken aynı zamanda 20 katılımcının lisans tezi düzeyinde yaptıkları çalışmalar ile ilgili hazırladıkları posterler, poster yarışmasında değerlendirilmiştir. 2 gün boyunca süren poster sergisi sonunda görsellik, içerik ve öğrencinin bilgi ve ilgisi kriterleri doğrultusunda, 3 jüri üyesi tüm posterleri incelemiş ve bunun sonucunda poster sunumu yarışmasında 2 adet üçüncü, 1 adet ikinci ve 2 adet birinci poster olmak üzere 5 poster dereceye girmeye hak kazanmıştır. Küçük de olsa anı olarak kalacak poster yarışması ödülleri Prof. Dr. Nurseli Uyanık ve İTÜ Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürkan Hızal tarafından verilmiştir. Birinci olan poster sahipleri İTÜ’den katılan ve bu dönem mezun olan Anıl Ayşe Yeşildağ ve Dilek Kaçmaz’dı.

BİTOK 2014’de birinciliği paylaşan Ayşe Anıl Yeşildağ’ın, tez danışmanı Prof. Dr. Nurseli Uyanık ile yaptığı bitirme tezinin konusu kısaca şöyledir: “Polimer Karışımlarının Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı bitirme tezinde Ayşe Anıl Yeşildağ, PS (polistiren) ve mPP (metalosen polipropilen) ticari polimerlerinin harmanlarını eriyik karıştırma yöntemiyle ekstruderde hazırlamıştır. Oransal olarak toplam karışımda %70 PS ve %30 mPP kullanılmıştır. 5 phr farklı uyumlaştırıcıların katılarak, katkıların sonuç ürüne etkisi, mekanik ve termal karakterizasyonlarla incelenmiştir. Ayrıca eriyik akış indisi ölçümü ile de bu örneklerin işlenebilirlikleri irdelenmiştir. Kullanılan uyumlaştırıcılardan propilen bazlı elastomer yapıdaki uyumlaştırıcının etkisinin daha belirgin olduğu gözlenmiştir. Birinciliği paylaşan bir diğer katılımcı Dilek Kaçmaz’ın, tez danışmanı Doç. Dr. Hatice Dinçer ile yaptığı bitirme tezinin konusu ise aşağıda kısaca bahsedilmiştir. ‘‘Nonperiferal tetra terminalalkinil magnezyum(II) ftalosiyanin klik kimyası ile eldesi ve karakterizasyonu’’ başlıklı bitirme tezinde amaç, klik reaksiyonu kullanılarak tetra termianlalkinil gruplu bir magnezyumftalosiyanin makrohalkası elde edilerek N3-glikoz glikokonjugasyonu ile fonksiyonlandırılmasıdır. İlk olarak 3-nitroftalonitril bileşiği sentezlenmiş ve bileşikten siklomerizasyon ile makrosiklik yapıda ftalosiyanin elde edilmiştir. Ftalosiyanin klik kimyası aracılığı ile fonksiyonlandırılarak fotodinamik terapide (FDT) kullanılması hedeflenen bir kanser ajanı elde edilmiştir.

Etiketler

Sayfa başına dön