Misyon ve değerler

Plastiğe yönelik misyonumuz

Plastiğin zamanla çoğu geleneksel malzemenin yerini almış olmasının nedeni, birçok performans üstünlüğü (kıt kaynakların tüketiminde azalma, daha az enerji ihtiyacı, daha düşük maliyet) sunmasıdır.

Plastik aynı zamanda doğası gereği sürdürülebilir kalkınmanın gereklerini karşılayabilmektedir. Ekonomik olarak: düşük maliyetli pazar çözümleri sağlar. Toplumsal olarak: toplumun gittikçe artan taleplerini gerektiği şekilde karşılamak için çok az kaynak kullanarak geliştirilmişlerdir. Çevresel olarak: artık performansın yanında kullanım güvenliği, üretimde ve kullanım ömrünün sonunda çevre üzerinde kontrollü etki de sunmaktadır.

Plastik bugün günlük yaşantımızın önemli bir kısmında yer alıyor. Plastik olmasaydı, insanlarımız hayatta kalabilmek için plastiğin özelliklerini taşıyan, benzer bir malzeme icat etmek zorunda kalacaktı. Bu muhteşem malzemenin yapabileceklerinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, bizim onları yaşam döngüsü boyunca yönetebilmemiz sayesinde plastik hayatımıza değer katmaya devam edecektir.

Bu nedenle, plastik sektörünün misyonunu şöyle tanımlıyoruz:

"insanların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak"

Bu misyonun ışığı altında PAGEV olarak Türk Plastik Sanayicilerini aynı çatı altında toplamayı, sektör firmalarının çağdaş teknolojik düzeye ulaşabilmelerini sağlamak üzere yurt içi ve yurt dışı sektörel organizasyonlar yapmayı, kendi amacına yönelik eğitim kurumlarıyla işbirliğinde bulunmayı, dünyadaki plastikle ilgili yeni gelişmeleri takip etmeyi ve buna bağlı olarak ülkemizde plastik okulları kurarak ve var olanı geliştirerek plastik eğitimini geliştirmeyi, yaymayı ve teknik elemanlar kazandırmayı, plastik dünyasında kalitenin bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesini kendimize görev bilmekteyiz. Bununla birlikte PAGEV'in vizyonu Dünya’nın en güçlü plastik organizasyonlarından biri haline gelmek, tüm sektörleri kapsayan paydaşlarla işbirliği oluşturmak ve geliştirmek ve tüketicilerin plastik ürünleri sağlık ve çevre yönünden gönül rahatlığı ile kullanmasını sağlayacak dürüst ve sürdürülebilir bir iletişim kurmaktır.

PAGEV'in değerleri

Yenilikçi: Sanayimizin öncü duruşu ve zorlukların üstesinden gelme ve yenilik getirme cesaretimiz fırsatlardan yararlanmamıza ve yeni çözümler bulmamıza imkan sağlamaktadır.

Güvenilir: Dürüst ve şeffaf oluşumuz, göründüğümüz gibi olmamız ve dediğimizi her zaman yapmamız, sözümüzde duracağımızın garantisidir.

Sorumlu: Ölçülen riskleri paylaşmak için gereken güveni sağlamanın, sorumluluk sergilemek ve uzun vadeli kararlılıklara sahip çıkmaktan geçtiğini biliyoruz.

Etkili: Karmaşık bir bütünü istikrarlı biçimde kontrol altında tutma kabiliyetimiz, paydaşlarımıza kendilerini aşan zorlukların üstesinden geleceğimize dair güven verir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

1989 yılında kurularak plastik sektörüne hizmet eden Vakfımız, kurumsal kimliği ile Türk Plastik sektörünü üst seviyede temsil eden, üyelerinin rekabet gücünü arttıran, organizasyon ve faaliyetlerini sürekli geliştiren bir kuruluştur.

Bu amaçla;

• Kuruluş felsefesine uygun olarak, üstlendiği misyon ve gerçekleştirdiği hizmet kalitesi ile Türk plastik sektörüne öncülük etmek,
• Sektörde teknik ve sosyal altyapının tamamlandığı, üretimlerinin her aşamasında kalite felsefesinin yerleştiği, çevreye saygının varolduğu çalışma ortamlarının oluşmasına katkıda bulunmak, kısacası hizmeti kalitelendirmek,
• Hizmet kalitemizin temel unsuru olan tüm çalışanlarımızı sürekli geliştirme ve iyileştirme bilinci ile eğitmek, takım çalışmasını benimsetmek,
• Hizmet kalitemizi, yasal ve uygulanabilir şartları da yerine getirerek, üye ve sektör firmalarından gelen istek ve dilekler doğrultusunda tüm çalışanların katılımı ile sürekli geliştirmek,
• Hizmet kalite çıtamızı her gün bir üst seviyeye çıkarmak için kaynaklarımızı planlı şekilde kullanmak,

PAGEV’in Temel Kalite Politikasıdır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Üye ve ilgili tarafların beklentilerine, çevre mevzuatlarına, ulusal ve uluslararası yasal gereklere ve uygunluk yükümlülüklerine  göre hizmet kalitesini yükseltmek,
• Atıkların geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek,
• Çalışan, ilgili taraflar, kamu, dış sağlayıcı ve tedarikçilerimize çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda sürekli eğitim vererek, sürekli gelişmeyi sağlamak,
• Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en aza indirecek tedbirler almak,

PAGEV’in Çevre Yönetim Sistemi Politikasıdır.

 

Etiketler

Sayfa başına dön