Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclis Toplantısı’nda Sanayinin Önemli Gündem Maddeleri Görüşüldü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclis toplantısı TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu’nun video-konferans yoluyla katılımı ile Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu Başkanlığında Ankara’da yapıldı.​

Meclis gündeminde yer alan Yeşil dönüşüm için temiz enerji kapsamında GES projelerinde finansman ve trafo kapasite sorunu ve çözüm önerileri maddesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Jeotermal Koordinatörü İlker Özata ve GES Koordinatörü Serkan Yılmaz tarafından konuya ilişkin sunum yapıldı.  GES yatırımlarının finansal olarak desteklenmesinin ve finansal kaynakların çeşitlendirilmesi gerektiği ortaya konan maddede, Enerji Bakanlığı’nın verdiği alım garantisinin aslında bir destek mekanizması olduğu ifade edildi. 

Gündemin ikinci maddesi olan Yeni açıklanan KGF paketleri ile ilgili kapsam ve kullanım süreçleri hakkında görüşmede KGF Ürün ve Pazarlama Müdürü-Şennur Gökçe Baran tarafından detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Kefalet türlerinin banka aracılığı ya da doğrudan olmak üzere iki şekilde olduğu, KGF destek paketlerine depremden sonra 2 yeni paket daha eklendiği, 8 KGF paketinin zaten hayatta olduğu, yeni paketlerle beraber toplam 21 adet pakete çıkarıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Plastik, Kauçuk ve Kompozit sektörlerinde yer alan üretim tesislerinin, yangın ve deprem sigortalarının yapılması konusunda karşılaşılan engellerin giderilmesi maddesinde konuya ilişkin sunumunu yapan TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söylemez, sigortalanamayan riskler ile ilgili Türk Sigorta uygulaması ve Özel Riskler Yönetim Merkezi olmak üzere iki enstrüman üzerinden çalışmalar yapıldığını ifade etti. 

Gündemde yer alan Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası maddesinde ise, Plastik Sektörü Raporu ve bu çerçevede sektörde desteklenecek teknolojilerin değerlendirilmesi ile ilgili, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası, Plastik Sektörü Raporu”  hazırlanması için TÜBİTAK’ın görevlendirildiği, TÜBİTAK tarafından hazırlanan raporda “hangi teknoloji desteklenirse sektörde yeşil dönüşüm konusunda nasıl bir yol kat edilebilir” konularına değinilerek, oluşan raporun üyeler ile paylaşılacağı bilgisi de verildi.

Etiketler

Sayfa başına dön