Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi (DEEP) Strateji Geliştirme Çalıştayı Ankara’da yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi (DEEP) Strateji Geliştirme Çalıştayı Ankara’da yapıldı. Özel Sektöre Yönelik Döngüsel Ekonomi Strateji Geliştirme Çalıştayı’nda; STK’lardan, plastik sektöründen, tekstil sektöründen, gıda ve biyokütle sektöründen, elektronik ve bilgi-iletişim sektöründen, piller ve araçlar sektöründen, inşaat ve yıkıntı atıkları ve binalar sektöründen, ambalaj ve ambalaj atıkları sektöründen temsilciler bir araya geldi. Çalıştaya plastik sektörünün temsilcisi olarak katılan Vakfımız PAGEV’i Teknik Uzman (Çevre Mühendisi) Nagihan Kul temsil etti.

Üç gün süren Çalıştayın ilk gününde AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Farklı Ülke Uygulamaları” ve “AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Kapsamında Önerilen Güncel Eylem ve Girişimler” hakkında sunumlar yapıldı. Ardından “Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi (DEEP) İlerlemeleri & Genel Değerlendirme Raporu Özeti”, “DEEP Projesi Kapsamında Hollanda ve Belçika’ya Yapılan Birinci Çalışma Ziyareti: Öğrenilen Dersler”, “DEEP Projesinde Kapsamında Gerçekleştirilen Sektörel Etki Analizi Çalışması Ön Sonuçları”, “DEEP Projesinde Kapsamında Gerçekleştirilen Kurumsal Ziyaretler ve Piyasa Araştırması”, “Döngüsel Plastikler & Tek Kullanımlık Plastikler ve Deniz Çöpü için Yol Haritası” hususlarında bilgiler verildi. Çalıştayın ikinci ve üçüncü gününde gerçekleştirilen Çalışma Grubu Oturumları için “Çalışma Grupları Yönlendirme Sunumu” da yapıldı.

Çalıştayın ikinci gününde; katılımcılar 7 gruba ayrılarak; Mevzuat, İşbirliği, Ağlar ve Farkındalık Artırma, Veri, Göstergeler ve İzleme, Finansman ve Ekonomik Araçlar, Yatırım ve Altyapı, Teknoloji, İnovasyon ve Dijitalleşme ve İkincil Hammadde ve Endüstriyel Simbiyoz “Strateji Geliştirmeye Yönelik Genel Yaklaşım”, “Stratejik Hedefler”, “Stratejik Hedeflerin Kilit Amaçlar ile Detaylandırılması” ve “Kilit Değer Zincirlerinin Önceliklendirilmesi” temalı Çalışma Grupları oturumlarını gerçekleştirdiler. Gün sonunda grup çalışmaları grup içinden sözcüler tarafından sunularak ortak sorunlar kaydedilmiştir.

Çalıştayın üçüncü yani son gününde; katılımcılar; Plastikler (Mikroplastik, Makroplastikler ve Deniz Çöpü dahil), Tekstil, Gıda ve Biyokütle, Elektronik ve BİT, Piller ve Araçlar, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ve Binalar ve Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Çalışma Grupları adı altında oturumlarını gerçekleştirmişlerdir.

 

Etiketler

Sayfa başına dön