TÜBİTAK “Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası Plastik Sektör Odak Grubu” Yavuz Eroğlu Moderatörlüğünde bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK sorumluluğunda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki "Teknolojik Dönüşüm/Gelişim İhtisas Çalışma Grubu",  “Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası (TYH)" çalışmalarını sürdürmektedir. TYH çalışmaları Plastik Sektörümüzün de dahil olduğu 6 pilot sektörde yürütülmektedir.


TÜBİTAK tarafından organize edilen "Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası Plastik Sektör Odak Grubu" Toplantıları PAGEV Başkanı Yavuz EROĞLU moderatörlüğünde gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın amacı; Türkiye Plastik Sektöründe Yeşil Dönüşüme Uygun Teknolojilerin Türkiye'de üretilmesi, üretilenlerin ise yaygınlaştırılmasıdır.


Plastik Odak Grubu bünyesinde, ürün yaşam döngüsü yaklaşımıyla kritik üretim teknolojileri, bu üretim teknolojilerine ilişkin kritik prosesler belirlenmiştir. Bu proseslerin daha yenilikçi proseslerle değiştirilmesi, girdilerin ve çıktıların temiz ve yeşil hale getirilmesini sağlayacak proses-girdi-çıktı aşamalarındaki teknolojik ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin, Plastik sektörü temsilcilerinden katkılar alınarak nihai hale getirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemiz Plastik Sektörünün kısa/orta vadede Avrupa Yeşil Mutabakatının getireceği yasal düzenlemeler dolayısıyla dış ticaretinin etkilenmemesi, uzun vadede ise ülkemizin 2053 net sıfır hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla sektör temsilcilerimizin teknolojik ihtiyaçlarını ve önerdikleri çözümler önem taşımaktadır.  


 

Etiketler

Sayfa başına dön