PLASTİKTE ALARM !

Bilindiği üzere, AB’nin kimyasallara yönelik yeni politikasını oluşturan REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması) 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş olup, fiili ilk uygulaması olan Ön Kayıt süreci 1 Aralık 2008 ‘de sona ermiştir. AB ve AEA (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine yapılan ihracatımızın sekteye uğramaması için firmalarımızın 2 Aralık 2008 tarihinden itibaren başlayan Tüzük kapsamında Kayıt, İzin ve Kısıtlama süreçlerindeki gelişmeleri takibi önem arz etmektedir.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA), REACH Tüzüğü İzin prosedürü kapsamında 28 Ekim 2008 tarihinde Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Aday Listesi’ni yayımlanmıştır. Söz konusu listede 15 adet kimyasal madde bulunmaktadır. Ajans tarafından yayımlanan SVHC Aday listesinde, Plastik Sektöründe Plastifiyan olarak yaygın kullanımı olan Dioktil ftalat (DOP), Benzyl butyl phthalate ((benzil butil ftalat ,BBP), Dibutyl phthalate, (di-n-butil ftalat, DPB) yeralmaktadır

Plastifiyanlar, PVC ile reaksiyona girerek üretilen ürünün elastikiyetini sağlayan ve şekillendiren berrak, renksiz ve kokusuz kimyasallardır. Pigmentler ve dolgu maddeleri gibi sadece katkı maddesi değil, aynı zamanda polimerin fiziksel özelliklerini de sağlayan bir kimyasal olup, plastifiyan olarak kullanılan ftalatlar gerek fiyat avantajı, gerek teknik performansı nedeniyle en çok tercih edilenlerdir.

Tüzük kapsamında 28 Ekim 2008’den itibaren, söz konusu plastifiyanların doğrudan ya da bir karışımın içinde AB’ ye ihracatı durumunda, müşteriye bir Güvenlik Bilgi Formu’nun temini zorunludur. Aday Listede yer alan plastifiyanların üretim sürecinde eşyalar içinde kullanımı durumunda ise, ürüne ait güvenli kullanım bilgilerini müşterilerine iletmeleri ve söz konusu maddenin, eşya içinde ağırlıkça % 0.1’den fazla ve yıllık tüketiminin 1 ton veya üzerinde olması durumunda Haziran 2011 yılına kadar Tek Temsilcisi ya da AB’ deki ithalatçısı kanalı ile Ajans’a bildirimi zorunludur.

Ayrıca tedarik zincirinde bilgi iletimi ilkesi gereğince ihracatı yürüten firma, söz konusu maddeler ile ilgili yeterli bilgileri hazır bulundurarak, eşyanın müşterisine ve talep halinde 45 gün içerisinde tüketicisine yeterli bilgiyi temin etmelidir.

Diğer taraftan AKA, SVHC Aday Listesi’nde yeralan maddelerden Reach Tüzüğü’nün “İzne Tabi Maddeler Listesi”ne dahil edilecek kimyasallara ilişkin önerisini Avrupa Komisyonu’na iletmiştir. İzne Tabi Maddeler için önceliklendirilen maddeler arasında yukarıda bahsi geçen plastifiyanlar da yeralmaktadır.Komisyon tarafından onaylanmasını müteakip liste Ajans tarafından yayımlanacaktır.

DOP, BBP ve DPB’nin REACH Tüzüğü, Annex XIV “İzne Tabi Maddeler Listesi”ne dahil edilmesi halinde ise bu maddeleri doğrudan ya da bir müstahzar (preparat) içinde kullanmak suretiyle ihracatını gerçekleştirecek olan firmalar, söz konusu maddelerin kullanım alanlarına yönelik olarak Ajans’dan izin almaları ya da bu maddeler için ikame (alternatif) madde arayışına girmeleri gerekecektir.

AKA(http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft_recommendations/prioritisations) web sitesinde yayınlamış olduğu ikame madde raporlarından da faydalanılabilir

Bu kapsamda, söz konusu maddeleri tek başına üretmek/ ithal etmek suretiyle direkt ya da dolaylı olarak AB veya AEA pazarına sunan firmaların ihracatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi ve endüstrinin gerektiğinde tedarikçi değişimi de dahil olmak üzere, ikame madde ve/veya teknoloji arayışlarına girmeleri gerekebilecektir.

Ajans tarafından yayımlanan gerek SVHC Listesi ve gerekse Komisyona iletilen öncelikli madde listesinde, Plastifiyan olarak yaygın kullanımı olan DOP,BBP,DPB yeralmakta olup firmalarımızın AB’ye yönelik ihracatlarında sorun yaşamaları açısından yükümlükleri konusunda dikkatli davranmaları gerekmektedir. SVHC maddeler ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıda iletişim bilgileri bulunan İMMİB Reach ve CLP Yardım Masası ile temasa geçebilir veya http://reach.immib.org.tr/web/ internet adresi incelenebilinir.

İMMİB REACH VE CLP YARDIM MASASI

TEL:0212 454 09 19/454 09 90/454 06 33

http://reach.immib.org.tr

Etiketler

Sayfa başına dön