Karşılaştırmalı Ambalaj Malzeme Verimliliği

PAGEV’in paydaş kuruluşu olan IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. (Almanya Plastik Ambalaj ve Filmler Birliği) Almanya'daki plastik ambalaj üretiminin yüzde 80'inden fazlasını temsil etmektedir. IK Derneği, plastik ambalajın malzeme verimliliğini diğer ambalaj malzemeleriyle karşılaştırmak amacıyla Almanya’da bir çalışma yapmıştır. Yapılan analizler kapsamına; cam, kâğıt, karton ve mukavva, plastik, demirli metaller ve alüminyum ambalajlar alınmıştır. Bu çerçevede, ambalaj tüketicileri ve üreticilerimizin de faydalanması maksadıyla paydaş kuruluş IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. yaptırdığı bilimsel çalışmayı meslektaşlarımız ile paylaşıyoruz.

Çalışmanın tamamını incelemek veya bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Yaklaşık 1.400 ürün segmentinin kullanıldığı malzeme verimliliğinin hesaplanmasında, belirli miktarda malın ambalajı için ne kadar ambalaj malzemesinin gerektiği ortaya konulmuş ve çalışmada  (Malzeme verimliliği =Ambalaj malzemesi (Gram)/ Doldurulan mal (Kilogram)) formülü kullanılmıştır.

Karşılaştırmalı çalışmada plastiğin 24 gram/Kg paketlenmiş ürün olarak en verimli ambalaj çeşidi olduğu görülmüştür. Bu çalışmada alternatif ürünlerin malzeme verimliliği; Cam için: 572, Kağıt, Karton ve Mukavva için 51, Demirli Metaller için 114, Alüminyum için 45 gram/kg olarak hesap edilmiş ve Plastiğin Cam, Alüminyum, Karton ve Teneke gibi alternatif tüm ambalaj malzemelerine kıyasla daha verimli olduğu görülmüştür.

Çalışmada ortaya çıkan sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür.

- AB-Ambalaj Yönetmeliği Önerisinin, 38'inci Maddesinde belirtilen önleme hedefleri, önemli miktarda hafif plastik ambalajın daha ağır ambalaj malzemeleriyle değiştirilmesi durumunda gerçekleştirilemeyeceğini göstermiştir.

- Plastik ambalajın pazar payının 2030 yılına kadar yüzde 10 azaltılması halinde, toplam ambalaj tüketim hacminin artacağı görülmektedir.

- Plastik ambalajın %10'unun başka ambalaj malzemeleriyle değiştirilmesi halinde, ambalaj miktarı %10'dan %20'ye çıkacaktır. Başka bir değişle, ambalaj tüketim hacminin ne ölçüde arttığı, plastik ambalajın yerine kullanılan malzemelere bağlı olmakla beraber, ambalaj sektöründe plastik yerine alternatif ürünlerin kullanılması, ambalaj miktarının iki katına çıkacağını göstermektedir.

Sonuç olarak, “plastik ambalaj miktarının azaltılması” ile “ambalaj atık miktarının azaltılması” hedefleri arasında belirgin bir amaç çatışması bulunduğu görülmüştür. Ambalaj atık miktarının azaltılması, plastik ambalaj miktarının azaltılması ile mümkün olmayacaktır. Aksine plastik ambalaj doğru kullanılıp, geri dönüştürüldüğünde tüm alternatiflerine göre daha çevrecidir.

Bu araştırma açıkça ortaya koymaktadır ki, çevreyi koruma amaçlı kararlar muhakkak bilimsel veriler ışığında ve yaşam döngü analizi ve karbon ayak izi metodolojisi içinde yapılmalıdır. Aksi halde kolaycı yaklaşımlarla ve bilimsellikten uzak söylemlerle oluşturulan mevzuatlar çevreye çok büyük zararlar verecektir.

Çalışmanın tamamını incelemek veya bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Etiketler

Sayfa başına dön