Hammadde İthalatında Maliyet ve Zaman Kaybına Yol Açacak Yeni Mevzuat

Hammadde İthalatında Maliyet ve Zaman Kaybına Yol Açacak Yeni Mevzuat

17 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27) 'inde yapılan değişiklik ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu tebliğde özetle gümrüğe gelen 39.01-39.14 (39.03 hariç) tarife pozisyonlarındaki orijinal hammaddelerin orijinal olduklarını ispat etme yükümlülüğü ithalatçıya yüklenmektedir.

Söz konusu tebliğin değişmiş olan 8. maddesinin 3. fıkrası kapsamında akredite kuruluşlardan alınacak rapor ile bu ürünlerin Türkiye gümrük bölgesine giriş yapacağı sınır gümrük idaresinin bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılması ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılacak değerlendirme neticesinde ilgili ürünlere Kapsam Dışı Yazısı alınma zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak, 39.01.-39.14 tarife pozisyonlarında yer alan ürünler ülkemizin tüm sanayi dallarında hammadde olarak kullanılan ürünlerdir. İlgili pozisyonlarda yer alan ve ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklardan olmayan ürünlerin kapsam dışı yazısına tabi tutulması nedeniyle bu ürünlerin ithalatında bürokrasi artacak, sanayimizin rekabetçiliği azalacak, sınır gümrüklerinde bekleme ve uzun araç kuyrukları oluşacaktır.

Tebliğin yeni haliyle; ihracatımıza, sektörümüze ve ülke ekonomisine yapacağı olumsuz etkiler Bakanlıklar nezdinde paylaşılmış ve konunun Türk plastik sanayicisinin maliyetini ve bürokrasisini arttırmadan çözümü yolunda siz değerli sektörümüzden gelen öneriler ve yaptığımız toplantıya istinaden çözüm önerileri sunulmuştur.

Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Bakanlığımızca bugün itibariyle tebliğin değiştirilmesi yönünde adımlar atılmaya başlanmıştır. Şu anda gümrüklerde bu tebliğ sebebiyle malları bekleyen sektör mensuplarımız, sorun yaşayan gümrükler üzerinden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İthalat Daire Başkanı Sayın Mehmet Hatipoğlu ile irtibata geçerek ithalat işlemleri ile ilgili ilerleme sağlayabilirler.

Tebliğ değiştirilene kadar konu hakkındaki takibimiz ve çalışmalarımız devam edecektir.

Sayfa başına dön