ECOMONDO Yeşil Enerji, Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı 5-8 Kasım 2024 tarihlerinde İtalya'nın Rimini kentinde yapılıyor

ECOMONDO Yeşil Enerji, Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı
5-8 Kasım 2024 tarihlerinde
İtalya'nın Rimini kentinde yapılıyor


Günümüz Dünyasında; çevreci teknolojiler, geri dönüşüm ve yeşil enerji kaynakları gibi konular tüm insanlığı yakından ilgilendirdiği gibi üretim sektörlerimizin de sürdürülebilirliği açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu kapsamda İtalya'da gerçekleştirilen ECOMONDO Fuarı, Avrupadaki Ekolojik değişim ile yenilenen ve döngüsel ekonominin yeni modellerini içermesinin yanı sıra malzemelerin ve enerjinin geri kazanılmasından sürdürülebilir kalkınmaya kadar döngüsel ekonominin tüm sektörlerini tek bir platformda bir araya getiren yenilikçi bir formata sahip uluslararası bir etkinliktir. ECOMONDO Yeşil Enerji, Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı 5-8 Kasım 2024 tarihlerinde İtalya'nın Rimini kentinde gerçekleşecektir. 
 


 

ECOMONDO; sanayi gruplarının, paydaşların, politika yapıcıların, kanaat önderlerinin, yerel yönetimlerin, araştırma kurum ve kuruluşlarının bir araya geldiği ve AB çevre politikasının geliştirilmesine yönelik stratejileri belirleyen temel unsurları ortaya koyduğu buluşma noktasıdır. Yeşil ve döngüsel ekonomi sektörlerindeki teknolojiler, hizmetler ve endüstriyel çözümler için Avrupa ve Akdeniz havzasındaki en önemli uluslararası etkinliktir. Bir araştırma ve inovasyon merkezi olan ECOMONDO, ulusal, Avrupalı ve uluslararası planlamaya dahil olan kamu-özel sektör ortaklıklarının oluşturulması yoluyla Avrupa Yeşil Anlaşma politikaları hakkında bilgi, paylaşım ve ortak tasarım sunmaktadır.

Ecomondo, sadece dört günlük fuar süresince değil bütün yıl boyunca, Yeni Nesil AB projelerinin ilerlemesi ve İtalya, Avrupa ve uluslararası alanda döngüsel ekonominin ana endüstriyel değer zincirlerinde benimsenme düzeyinin yanı sıra toprakların ve hidrosferin, kıyı şeritlerinin ve döngüsel ve sağlıklı şehirlerin restorasyonu ve ekolojik yenilenmesi ile ilgili konuları ele almaktadır.

Ayrıca araştırma ve inovasyon fonları ile yeni politikalar hakkında bilgi ve ağ oluşturma fırsatları sunmakta ve sürdürülebilir süreçlere geçişi kolaylaştırmak için yeni iletişim dilleri ve kamu yönetiminde çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve sürdürülebilirlik yöneticileri ve profesyonelleri için her düzeyde yüksek kaliteli eğitim fırsatları hakkında yeni yaklaşımlar sunmaktadır.

Geçtiğimiz yıl yapılan 161.320 metrekare brüt alanda gerçekleşen ECOMONDO Fuarına; 99.145 ziyaretçi, 120 ülkeden delegeler, 118 uluslararası dernek katılmış olup, toplamda 1560 şirket de yerini almıştır.

ECOMONDO’YU ZİYARET ETMENİZ İÇİN 3 NEDEN

1. Rekabet için somut çözümler bulmak ve döngüsel ekonomi için en iyi uygulamaları bilmek.

2. Sektörün kilit oyuncularıyla tanışmak ve uluslararası ölçekte yeni iş ilişkileri geliştirmek.

3. Teknolojiler, yasal konular ve yeni gelişen pazarlar hakkında bilgi sahibi olmak.

ÖNEMLİ SEKTÖRLER

- Atık ve Kaynaklar: Atık ve malzemelerin entegre yönetimi ve kullanımı.

- Islah ve hidrojeolojik risk: Kirlenmiş alanların yeniden geliştirilmesi ve ıslahı; çevresel riskin önlenmesi ve yönetimi.

- Döngüsel biyoekonomi: Organik atıkların kullanımı, anaerobik çürütme, biyoenerji.

- Entegre su döngüsü: Entegre su döngüsü ve altyapılar; kirletici analizi, ölçümü ve kontrolü.

BİLGİ, EĞİTİM VE GELECEK

ECOMONDO; inşaat, paketleme, elektronik, otomotiv gibi farklı tedarik zincirlerine uygulanan döngüsel ekonomiyle ilgili hem ulusal hem de uluslararası bulguları ve yeni trendleri sunmayı amaçlayan geniş bir konferans, çalıştay ve seminer programı sunan Avrupa'daki tek platformdur. 
 

ECOMONDO Fuarına Katılım ve Kapsamlı Bilgi için tıklayınız.

ECOMONDO Fuarı İstatistiki verilerine erişim için tıklayınız.

Etiketler

Sayfa başına dön