Dünya Plastik Profesyonelleri Ortak Sorunlara Ortak Çözümler Arıyor

PAGEV’in üyesi olduğu CIPAD (Council of International Plastics Associations Director - Uluslararası Plastik Dernekleri Birliği) 2017 yıllık toplantısı 29-30 Haziran tarihlerinde Finlandiya’nın Helsinki kentinde gerçekleştirildi. PAGEV’in de katılım gösterdiği toplantıda Türkiye Plastik Sektörü ile ilgili gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı.

CIPAD, 49 ülkeden 64 sivil toplum örgütünün üye olduğu uluslararası bir platform. Her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda dünya plastik sektörünü yönlendiren faktörler ele alınıyor.

Tüm dünya ülkelerinin plastik sivil toplum örgütlerinin üye olduğu, bilgi paylaşımı ve küresel network ortamı sağlayan CIPAD’in (Uluslararası Plastik Dernekleri Birliği) bu yılki toplantısında öncelikle ülkelerin plastik sektöründeki gelişme ve beklentileri ele alınıp, küresel plastik sektör sorunları tartışıldı.

Dünya plastik profesyonellerini bir araya geldiği toplantıda plastik endüstrisinin artan bir işbirliği gerektiren ortak bir gündeme sahip olduğu görüldü ve beraber hareket etme konusunda mutabık kalındı. CIPAD, ortak politikaların geliştirilmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırıyor. Bu küresel iş birliği sayesinde, ortak sorunlara ortak çözümler üretiliyor.

Sadece Türkiye ve Çin’den kadın temsilcilerin öne çıktığı CIPAD’ın 29-30 Haziran tarihleri arasında Helsinki’de yapılan toplantısına, İtalya, Finlandiya Güney Afrika, İngiltere, Hindistan, Çin, PAGEV-Türkiye Plastik Sanayicileri Vakfı ile IHS Chemical, Neste Corporation, Borealis Group temsilcileri katılım gösterdi.

Finlandiya Plastik Sanayicileri Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda ülke temsilcileri, ülkelerinin genel ekonomik durumları yanı sıra plastik sektöründeki gelişmeler ve yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler paylaştılar. Hemen hemen tüm ülkelerde geri dönüşüm ve döngüsel ekonominin desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken konular olduğu görüldü.

PAGEV Teknik Uzmanı Canan Erdoğan, Türkiye’yi temsil ettiği toplantıda şu bilgileri paylaştı. “Türkiye ekonomisi son 14 yıldaki istikrarlı büyümesiyle oldukça iyi performans göstermiştir. Sağlam bir makroekonomik strateji, ihtiyatlı maliye politikaları ve önemli yapısal reformlar, Türkiye'nin ekonomisini küreselleşen dünyaya entegre etmesine katkıda bulunmuş ve aynı zamanda ülkeyi bölgedeki doğrudan yabancı yatırımcılardan birine dönüştürmüştür. Bu reformlar, ülkenin makroekonomik temellerini güçlendirerek ekonominin 2003'ten 2016'ya kadar yıllık ortalama yüzde 5,6'lık bir büyüme hızıyla büyümesini sağladı. Türkiye ekonomisinde gözle görülür gelişmeler dış ticareti de artırmış olup, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracat, 2016 yılının sonunda 143 milyar dolara ulaşmıştır.

Türkiye ekonomisindeki büyümeye karşılık Türk plastik sektörü de 2002-2014 yılları arasında yıllık ortalama % 10.8 büyüme göstermiştir. Sektörde faaliyet gösteren 6500 firma, 35 milyar dolarlık üretim değeri, 250.000 kişiye istihdam olanağı, yılda 14 milyar dolarlık GSYİH'ye katma değerle Türk imalat sanayinin en genç ve en hızlı gelişen endüstrilerinden biridir. Türk Plastik Sektörü, 8,9 milyon tonluk üretimi ile dünyada 6., Avrupa’da ise Almanya’da sonra 2. sırada yer almaktadır. Ancak, üretimde liderliğe doğru ilerlerken katma değerli plastik mamul ihracatında gerilerde kalıyor. PAGEV bu sorunun çözümüne yönelik PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi projesini geliştirdi. Bu Merkez ile katma değerli üretim için Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları, eğitim, sertifikasyon, test ve laboratuvar hizmetleri, danışmanlık gibi birçok alanda sektöre hizmet verilecektir.”

Plastik sektörünün sorunlarının hemen hemen tüm ülkelerde aynı olduğu, ülkelerin bu sorunlar için işbirliği içinde bulunması gerekliliğinin vurgulandığı toplantı sonunda, İngiltere Plastik Federasyonu Genel Direktörü Phlip Law tekrar CIPAD Genel Sekreteri olarak seçildi. Bir sonraki toplantının Güney Afrika Cape Town’da ve Eylül ayında yapılması kararlaştırıldı.

Etiketler

Sayfa başına dön