2022 YILINDA TİM İHRACATÇI 1000 FİRMA SIRALAMASINDA YER ALAN PAGEV VE TOBB PLASTİK KAUÇUK VE KOMPOZİT SEKTÖR MECLİSİ ÜYELERİ, İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ

2022 yılında plastik ve plastik mamulleri sektörü 10.169.795.487 dolar ihracat yaparak toplam kimyevi maddeler sektörü içinde % 30,3 payla birinci ihracatçı sektör konumunu korumuştur.

1- PAGEV ÜYELERİ

 2022 yılında 18 PAGEV üyesi firma TİMM ilk 1000 ihracatçı firma içine girerek 1.463.349.392 dolar ihracat gerçekleştirmiş ve 2021 yılında gerçekleştirdikleri 1.300.030.410 dolarlık ihracata kıyasla toplam ihracatları %12,6 artış göstermiştir.

TIM sıralamasında ilk 1000 firma içinde giren 18 PAGEV üyesinin, 2022 yılında ortalama dolar kurunun 16,57 TL kabulü ile 1.723.853.559 dolar iç pazar satışı gerçekleştirdiği ve 1.463.349.391 dolarlık ihracatla toplam cirolarının 3.1987.202.950 dolara ulaştığı ve ihracatlarının toplam ciro içindeki paylarının % 45,9 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleştiği görülmektedir.

2- TOBB, PLASTİK,KAUÇUK VE KOMPOZİT SANAYİ SEKTÖR MECLİSİ ÜYELERİ

 2022 yılında 5 TOBB, Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclis Üyesi firma TİMM ilk 1000 ihracatçı firma içine girerek 1.440. 244.710 dolar ihracat gerçekleştirmiş ve 2021 yılında gerçekleştirdikleri 1.3379.418.058 dolarlık ihracata kıyasla toplam ihracatları %4,4 artış göstermiştir.

 

TIM sıralamasında ilk 1000 firma içinde giren 5 TOBB, Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclisi üyesinin, 2022 yılında ortalama dolar kurunun 16,57 TL kabulü ile 1.704.354.087 dolar iç pazar satışı gerçekleştirdiği ve 1.440.244.710 dolarlık ihracatla toplam cirolarının 3.144.598.797 dolara ulaştığı ve ihracatlarının toplam ciro içindeki paylarının % 45,8 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleştiği görülmektedir.

Etiketler

Sayfa başına dön